الوان جديدة من دهانات الحائط سكيب باللون الاسود مع الموف 2014

أنتقل للصورة التي تريد من هنا

الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014الوان جديدة من دهانات الحائط  سكيب باللون الاسود مع الموف 2014

A modern take on a classic wing chair features upholstery in black woven acrylic boldly trimmed in white welting. The slender exposed wood legs have casters. Checkered houndstooth pillows extend the menswear theme and add punch. Here, black and white is dominant against a lively wall of stripes, where a sky-blue mirror stands out like a jewel. This chair from Century Furniture sells for $3,600.
Photo from Century Furniture
PRIMARY COLOR HG JAN08

اترك تعليقاً